Dr. Kamil Öktem, BA MA

Raum: EG069
Telefon: +43-1-4277-42525
E-Mail: kamil.oektem@univie.ac.at

 

Sprechstunde

Nach Vereinbarung